Iklan Pengambilan DPLI 2016

Program pengambilan DPLI 2016. Sehingga tarikh hari ini, tiada maklumat pengambilan DPLI 2016 dinyatakan. Oleh itu anda boleh menyemak laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk sebarang Maklumat.Anda juga boleh menyemak didada akhbar - akhbar semasa sekiranya terdapat iklan berkaitan dengan program DPLI 2016. 

Program DPLI ini merupakan singkatan daripada Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI). Program DPLI ini ditawarkan kepada pemohon yang memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengannya yang berminat dan berkelayakan untuk menjadi guru di sekolah rendah mengikut bidang yang ditawarkan. Kursus satu tahun setengah (3 semester) ini ditawarkan bagi pengambilan Januari dan Julai pada setiap tahun.


Subscribe to receive free email updates: