Senarai Mata Pelajaran Sekolah Rendah

Senarai mata pelajaran sekolah rendah. Menurut portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia, Pendidikan sekolah rendah mengambil tempoh 6 tahun. Kanak-kanak kebiasaannya memulakan pendidikan sekolah rendah pada usia tujuh tahun. Pendidikan sekolah rendah merupakan kesinambungan kepada pendidikan prasekolah.Selain daripada membaca menulis dan mengira, mereka akan didedahkan kepada subjek-subjek lain seperti sains, pendidikan jasmani dan pendidikan Islam dan moral.

Pada penghujung pengajian mereka pada Tahun 6, mereka akan menghadapi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).

Ujian tersebut menguji:-

 • Penguasaan kefahaman, penulisan dan lisan bagi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
 • Penguasaan kemahiran matematik
 • Penguasaan konsep sains


TAHAP 1 - Tahun 1 - 3

PRASEKOLAH

Komponen:
 1. Bahasa dan Komunikasi
 2. Perkembangan Kognitif
 3. Kerohanian dan Moral
 4. Perkembangan Sosioemosi
 5. Perkembangan Fizikal
 6. Kreativiti dan Estatik

SEKOLAH RENDAH

Mata Pelajaran Teras:
 1. Bahasa Melayu
 2. English Language
 3. Bahasa Cina (SJKC)
 4. Bahasa Tamil (SJKT)
 5. Mathematics
 6. Science
 7. Pendidikan Islam
 8. Pendidikan Moral
Mata Pelajaran Wajib
 1. Pendidikan Jasmani
 2. Pendidikan Kesihatan
 3. Pendidikan Seni Visual
 4. Pendidikan Muzik
Mata Pelajaran Tambahan:

 1. Bahasa Cina Komunikasi
 2. Bahasa Tamil Komunikasi
 3. Bahasa Arab Komunikasi
 4. Bahasa Iban (bermula tahun 3)
 5. Bahasa Semai (bermula tahun 3)
TAHAP 2 - Tahun 4 - 6

Mata Pelajaran Teras:
 1. Bahasa Melayu
 2. English Language
 3. Bahasa Cina (SJKC)
 4. Bahasa Tamil (SJKT)
 5. Mathematics
 6. Science
 7. Kajian Tempatan
 8. Pendidikan Islam
 9. Pendidikan Moral
 10. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Mata Pelajaran Wajib:
 1. Pendidikan Jasmani
 2. Pendidikan Kesihatan
 3. Kemahiran Hidup
 4. Pendidikan Seni Visual
 5. Pendidikan Muzik
Mata Pelajaran Tambahan
 1. Bahasa Cina Komunikasi
 2. Bahasa Tamil Komunikasi
 3. Bahasa Arab Komunikasi
 4. Bahasa Iban
 5. Bahasa Kadazandusun
 6. Bahasa Semai

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Senarai Mata Pelajaran Sekolah Rendah"

Post a Comment