Panduan Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) Untuk Kemasukan Ke IPG

Panduan Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) untuk Kemasukan ke IPG

Ujian kelayakan calon guru (UKCG)

panduan ujian kelayakan calon guru untuk kemasukan ke ipg


A - Sesi ujian bertulis.
Terdapat 2 bahagian, ianya terdiri daripada bahagian A dan bahagian B yang perlu dijawap dalam tempoh masa 45 minit oleh calon.

B- Sesi ujian kecergasan fizikal
Semua calon wajib menjalani ujian kecergasan fizikal. Di mana calon yang memilih pendidikan jasmani sebagai opsyen pertama (1), atau kedua (2) mesti menjalani ujian amali pendidikan jasmani. Dan MESTI menandatangani Surat Akuan Calon dan diserahkan kepada pengawas yang bertugas sebelum ujian dilaksanakan .


SESI TEMUDUGA
Temuduga maktab perguruan hanya bagi calon yang berjaya dalam UKCG. Temu duga akan dilaksanakan pada hari yang berasingan dengan UKCG. Calon yang memohon Pendidikan Muzik, Pendidikan Islam dan Bahasa Arab akan menjalani ujian amali semasa sesi temu duga.

PEMILIHAN 
Calon yang terpilih untuk mengikuti program yang ditawarkan, adalah bergantung kepada keputusan UKCG, prestasi dan skor merit semasa temu duga serta perakuan panel (Kelulusan oleh Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penajaan KPM adalah muktamad).

Panduan penting UKCG
Bagi ujian bertulis, calon mestilah bersedia untuk menjawab soalan Kuantitatif, Bahasa Inggeris, INSAK (Inventori Sahsiah Keguruan), Analitikal dan Verbal.


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Panduan Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) Untuk Kemasukan Ke IPG"

Post a Comment