LALUAN DARI ASASI (dan TAMHIDI) KE IJAZAH SARJANA MUDA

LALUAN DARI ASASI (dan TAMHIDI) KE IJAZAH SARJANA MUDA, Merujuk kepada laman Facebook UPU (BPKP JPT) yang menyatakan bagi pastikan anda membuat pilihan yang tepat untuk ke ijazah sarjana muda yang ingin diikuti selepas menamatkan pengajian di peringkat asasi(atau tamhidi)

http://halatuju.com/kaunselor/?p=386


Laluan Dari Asasi ke Ijazah Sarjana Muda 


1. 1. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH
E0150 ASASI TESL (UITM)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan TESL atau lain-lain program peringkat ijazah sarjana muda di mana-mana IPTA yang berkaitan di peringkat ijazah di mana-mana
IPTAE0400 ASASI KEJURUTERAAN (UITM) Ijazah Sarjana Muda di UiTM atau IPTA lain dalam bidang: • Kejuruteraan • Pengajian Sains dan Teknologi
E0600 ASASI UNDANG-UNDANG (UITM) Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang di UM, UKM atau UUM dan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang di UiTM
E0601 ASASI UNDANG-UNDANG (UITM) Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang di UiTM
E0001 ASASI SAINS (UITM) Ijazah Sarjana Muda di UiTM atau IPTA lain dalam bidang • Perubatan/Pergigian/Farmasi • Bidang-bidang sains lain yang berkaitan
K0001 ASASI PINTAR (UKM) Pelajar yang tamat program ASASI pintar dan mencapai tahap kecemerlangan yang ditetapkan oleh UKM akan diterima masuk ke pelbagai fakulti di UKM.

2. 2. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH
M0010 ASASI SAINS HAYAT (UM) Setelah menamatkan program ini, pelajar yang berjaya akan berpeluang memohon mengikuti pelbagai kursus berasaskan sains di Universiti Malaya dan juga universiti-universiti tempatan lain di dalam bidang- bidang: • Perubatan • Pergigian • Bio-Perubatan • Farmasi • Kejuruteraan • Senibina • Ukur Bahan • Ukur Bangunan • Sains • Sains Komputer • Sains dan Pendidikan • Teknologi Maklumat • Pengurusan Hartanah
M0020 ASASI SAINS FIZIKAL (UM) Setelah menamatkan program ini, pelajar yang berjaya akan berpeluang memohon mengikuti pelbagai kursus berasaskan sains di Universiti Malaya dan juga universiti-universiti tempatan lain di dalam bidang- bidang: • Kejuruteraan • Sains • Sains Komputer • Senibina • Ukur Bahan • Ukur Bangunan • Sains dan Pendidikan • Teknologi Maklumat • Pengurusan Hartanah

3. 3. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH
M0709 ASASI PENGAJIAN ISLAM & SAINS (UM) Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dan Sains
M0700 ASASI PENGAJIAN ISLAM (UM) • Ijazah Sarjana Muda Syariah • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam • Sarjana Muda Syariah dan Undang-undang • Sarjana Muda Pengurusan Muamalat
P0050 ASASI SAINS PERTANIAN (UPM) Lepasan Program Asasi Sains Pertanian boleh mengikuti salah satu daripada program di peringkat ijazah di UPM seperti berikut: • Bacelor Sains Pertanian • Bacelor Sains Hortikultur • Bacelor Sains (Perniagaantani) • Bacelor Pertanian (Akuakultur) • Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) • Bacelor Sains Perhutanan • Bacelor Sains Teknologi Kayu • Bacelor Sains Taman dan Rekreasi • Doktor Perubatan Veterinar • Doktor Perubatan • Bacelor Sains (Sains Bioperubatan) • Bacelor Sains (Dietetik)

4. 4. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH (sambungan) • Bacelor Sains (Pemakanan & Kesihatan Komuniti) • Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran & Pekerjaan) • Bacelor Kejuruteraan (Awam) • Bacelor Kejuruteraan (Elektrik & Elektronik) • Bacelor Kejuruteraan (Kimia) • Bacelor Kejuruteraan (Pertanian & Biosistem) • Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal) • Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa) • Bacelor Kejuruteraan (Proses & Makanan) • Bacelor Kejuruteraan (Sistem Komputer & Komunikasi) • Bacelor Sains & Teknologi Makanan • Bacelor Sains (Pengajian Makanan) • Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian) • Bacelor Sains (Kepujian) • Bacelor Senibina Landskap • Bacelor Sains & Teknologi Alam Sekitar • Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
Q0080 TAMHIDI PERUBATAN (USIM) • Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri (MBBS)
Q0070 TAMHIDI PERGIGIAN (USIM) • Sarjana Muda Pembedahan Pergigian

5. 5. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH
Q0210 TAMHIDI PERAKAUNAN & MUAMALAT (USIM) • Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian • Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian • Sarjana Muda Pemasaran (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian • Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dan Hubungan dengan Kepujian
Q0601 TAMHIDI SYARIAH & UNDANG-UNDANG (USIM) • Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dengan Kepujian
Q0800 TAMHIDI SAINS & TEKNOLOGI (USIM) • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Makanan) • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko) • Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat) • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan) • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Gunaan) • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia Industri)
U0228 ASASI PENGURUSAN (UUM) Pelajar program Asasi Pengurusan UUM yang telah menamatkan pengajian dengan memenuhi syarat- syarat minimum kemasukan akan ditawarkan untuk mengikuti program Ijazah Sarjana Muda berikut di UUM: • Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian • Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian

6. 6. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH (sambungan) • Sarjana Muda Perbankan dengan Kepujian • Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian • Sarjana Muda Falsafah, Undang-Undang & Perniagaan dengan Kepujian • Sarjana Muda Teknologi Media dengan Kepujian • Sarjana Muda Multimedia dengan Kepujian • Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian • Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian • Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian • Sarjana Muda Sains Pemutusan dengan Kepujian • Sarjana Muda Matematik Perniagaan dengan Kepujian • Sarjana Muda Statistik Industri dengan Kepujian • Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian • Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial dengan Kepujian • Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan dengan Kepujian • Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti dengan Kepujian • Sarjana Muda Sains Pengurusan Perniagaantani dengan Kepujian • Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian • Sarjana Muda Perakaunan (Sistem Maklumat) dengan Kepujian

7. 7. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH (sambungan) • Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian • Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan dengan Kepujian • Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian • Sarjana Muda Pemasaran dengan Kepujian • Sarjana Muda Keusahawanan dengan Kepujian • Sarjana Muda Pengurusan Risiko dan Insurans dengan Kepujian • Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Logistik dan Pengangkutan) dengan Kepujian • Sarjana Muda Pengurusan Operasi dengan Kepujian • Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Moral) • Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Bimbingan & Kaunseling) • Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Teknologi Maklumat) • Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengurusan Perniagaan) • Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Perakaunan) • Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia dengan Kepujian • Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif dengan W0010 ASASI SAINS HAYAT (UNIMAS) Pelajar yang lulus Program Pengajian Asasi Sains Hayat, akan berpeluang mengikuti salah satu kursus peringkat ijazah berikutdi UNIMAS • FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN - Doktor Perubatan - Kejururawatan

8. 8. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH (sambungan) • FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER - Bioteknologi Sumber - Kimia Sumber - Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik - Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan - Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan • FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA - Pembangunan Sumber Manusia - Sains KognitifW0020 ASASI SAINS FIZIKAL (UNIMAS) Pelajar yang lulus Program Pengajian Asasi Sains Fizikal, akan berpeluang mengikuti salah satu kursus peringkat ijazah berikut • FAKULTI KEJURUTERAAN - Kejuruteraan Sivil - Kejuruteraan Kimia - Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan - Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) - Kejuruteraan Elektronik (Komputer) • FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT - Sains Komputan - Sistem Maklumat - Pengkomputeran Multimedia - Kejuruteraan Perisian

9. 9. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH (sambungan) - Pengkomputeran Rangkaian • FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA - Pembangunan Sumber Manusia - Sains Kognitif • FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER - Kimia Sumber
Y0010 ASASI SAINS HAYAT (UIAM) KULLIYYAH SAINS • Sarjana Muda Bioteknologi (Kepujian)
Y0020 ASASI SAINS FIZIKAL (UIAM) KULLIYYAH SAINS • Sarjana Muda Sains Matematik (Kepujian) • Sarjana Muda Sains Kimia (Kepujian) • Sarjana Muda Sains Fizik (Kepujian)
Y0030 ASASI SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (UIAM) KULLIYYAH SAINS • Sarjana Muda Sains Bioperubatan (kepujian) • Sarjana Muda Radiografi dan Pengimejan Diagnostik (Kepujian) • Sarjana Muda Audiologi (Kepujian) • Sarjana Muda Dietetik (Kepujian) • Sarjana Muda Optometri (Kepujian) • Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)

10. 10. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH Y0031 ASASI KEJURURAWATAN (UIAM) KULLIYYAH KEJURURAWATAN Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) Y0060 ASASI FARMASI (UIAM) KULLIYYAH FARMASI • Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) Y0080 ASASI PERUBATAN (UIAM) KULLIYYAH PERUBATAN • Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan(MBBS) Y0070 ASASI PERGIGIAN (UIAM) KULLIYYAH PERGIGIAN • Sarjana Muda Pergigian Y0140 ASASI SAINS KEMANUSIAAN (UIAM) KULLIYYAH ILMU PENGETAHUAN BERTERASKAN WAHYU DAN WARISAN ISLAM, DAN SAINS KEMANUSIAAN • Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam : - Komunikasi - Sains Politik - Sejarah & Tamadun - Psikologi - Sosiologi & Antropologi INSTITUT PENDIDIKAN • Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) (Kepujian)

11. 11. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH
Y0150 ASASI BAHASA INGGERIS (UIAM) KULLIYYAH ILMU PENGETAHUAN BERTERASKAN WAHYU DAN WARISAN ISLAM, DAN SAINS KEMANUSIAAN • Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan INSTITUT PENDIDIKAN • Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua) (Kepujian)
Y0200 ASASI EKONOMI DAN SAINS PENGURUSAN (UIAM) KULLIYYAH EKONOMI DAN SAINS PENGURUSAN • Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) • Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) • Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian)
Y0300 ASASI SENI BINA & REKA BENTUK ALAM SEKITAR (UIAM) KULLIYYAH SENIBINA DAN REKABENTUK ALAM SEKITAR • Sarjana Muda Sains Pengajian Seni Bina (Kepujian) • Sarjana Muda Senibina (Kepujian) • Sarjana Muda Perancang Bandar dan Wilayah (Kepujian) • Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian) • Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) • Sarjana Muda Seni Gunaan dan Seni Reka (Kepujian)

12. 12. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH
Y0400 ASASI KEJURUTERAAN DAN SAINS KOMPUTER (UIAM) KULLIYYAH KEJURUTERAAN • Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Kepujian) • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik (Kepujian) • Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer & Maklumat (Kepujian) • Sarjana Muda Kejuruteraan Bahan (Kepujian) • Sarjana Muda Kejuruteraan Aero-angkasa (Kepujian) • Sarjana Muda Kejuruteraan Automotif (Kepujian) • Sarjana Muda Kejuruteraan Bioteknologi (Kepujian) • Sarjana Muda Kejuruteraan Komunikasi (Kepujian) KULLIYYAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI • Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) • Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
Y0600 ASASI UNDANG-UNDANG (UIAM) KULLIYYAH UNDANG-UNDANG AHMAD IBRAHIM • Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) • Sarjana Muda Undang-Undang (Syariah) (Kepujian) (ijazah berkembar)
Y0707 ASASI ILMU PENGETAHUAN BERTERASKAN WAHYU DAN WARISAN ISLAM (UIAM) KULLIYYAH ILMU PENGETAHUAN BERTERASKAN WAHYU DAN WARISAN ISLAM • Sarjana Muda Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Warisan Islam (Kepujian) dalam : - Fiqh dan Usul al-Fiqh - Qur’an dan Sunnah - Usul al-Din & Perbandingan Agama

13. 13. LALUAN DARI ASASI KE IJAZAH
Z0080 ASASI PERUBATAN (UPNM) FAKULTI PERUBATAN UPNM • Ijazah Doktor Perubatan (MD)
Z0220 ASASI PENGURUSAN DAN STRATEGI (UIAM) FAKULTI PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PERTAHANAN UPNM • Sarjana Muda Pengajian Strategi Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan
Z0440 ASASI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI (UPNM) FAKULTI KEJURUTERAAN UPNM • Sarjana Muda Kejuruteraan Awam • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Elektronik (Komunikasi) • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Elektronik (Kuasa)

cikgu-cikgu boleh juga download dari http://www.slideshare.net/KaunselorHalatuju/laluan-dari-asasi-ke-ijazah-sarjana-muda

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "LALUAN DARI ASASI (dan TAMHIDI) KE IJAZAH SARJANA MUDA"

Post a Comment